วิธีการสั่งซื้อ ของพรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม (HOW TO BUY)

ขั้นตอนที่ 1 : เลือก ของพรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม ที่ต้องการ
โดยสามารถค้นหาตามชื่อสินค้า

ขั้นตอนที่ 2 : ส่งรายละเอียดสินค้าพรีเมี่ยมที่ต้องการ เพื่อรับราคาสินค้าได้ 4 วิธี

 1. ทางระบบใบเสนอราคาอัตโนมัติ
  – โดยเลือกสินค้าที่ต้องการ เพิ่มลงตะกร้าสินค้า ใส่ข้อมูลการติดต่อ จากนั้นระบบจะส่งใบเสนอราคาอัตโนมัติให้กับท่าน
  add2
 2. ทางระบบการขอใบเสนอราคา
  – ระบุชื่อสินค้าและจำนวนที่ต้องการ ใส่ข้อมูลการติดต่อ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดทำใบเสนอราคาส่งให้กับท่าน
  add3
 3. ทาง Email : ส่ง Email มาที่ sale@smartitgift.com หรือ smartitgift@gmail.com โดยระบุรายละเอียดดังนี้
  – ชื่อลูกค้า หรือ ชื่อบริษัท
  – Email
  – เบอร์โทรศัพท์
  – รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
 4. ทางโทรศัพท์ : (คุณเจน) 094-464-8883 , (คุณแจน) 094-464-8884

ขั้นตอนที่ 3 : เสนอราคา
ทางเราจะส่งใบเสนอราคาไปให้ลูกค้า ทาง Email ที่แจ้งโดยเร็วที่สุด

ขั้นตอนที่ 4 : ยืนยันการสั่งซื้อ และ ชำระเงิน
ลูกค้าสามารถยืนยันการสั่งซื้อ ผ่านทาง FAX รือ Email โดยแนบเอกสารดังนี้
1.ใบสั่งซื้อ(PO) หรือ ใบเสนอราคาที่ลงชื่อผู้สั่งซื้อ
2. เอกสารการชำระเงิน (ตามเงื่อนไขที่ตกลงในใบเสนอราคา)

ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงินของลูกค้า

ขั้นตอนที่ 5 : สั่งผลิต
ดำเนินการผลิต ของพรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม ตาม Order

ขั้นตอนที่ 6 : จัดส่งสินค้า
วิธีการจัดส่ง ของพรีเมียม สินค้าพรีเมี่ยม ตามที่ตกลง